در حال مشاهده صندلی فرودگاهی

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG27

23 می 2018

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG27
admin

صندلی فرودگاهی کد FG27 صندلی فرودگاهی کد FG27 جزو تولیدات صندلی گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : سفید نقره ای جنس پایه صندلی : استیل ظرفیت صندلی : 3 نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG27 [myshortcode]


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG26

23 می 2018

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG26
admin

صندلی فرودگاهی کد FG26 صندلی فرودگاهی کد FG26 جزو تولیدات صندلی گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبی جنس پایه صندلی : استیل جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی ظرفیت صندلی : 3 نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG26 [myshortcode]


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG25

23 می 2018

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG25
admin

صندلی فرودگاهی کد FG25 صندلی فرودگاهی کد FG25 جزو تولیدات صندلی گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبی جنس پایه صندلی : استیل ظرفیت صندلی : 2 نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG25 [myshortcode]


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG24

23 می 2018

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG24
admin

صندلی فرودگاهی کد FG24 صندلی فرودگاهی کد FG24 جزو تولیدات صندلی فرودگاهی گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : نقره ای جنس پایه صندلی : استیل ظرفیت صندلی : تک نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG24 [myshortcode]


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG15

23 می 2018

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG15
admin

صندلی فرودگاهی کد FG15 صندلی فرودگاهی کد FG15 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکی ، نقره ای جنس پایه صندلی : استیل ظرفیت صندلی : تک نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG15 [myshortcode]


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG23

14 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG23
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG23 صندلی فرودگاهی پانچ FG23 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : زرشکی ، مشکی ، طوسی جنس پایه صندلی : استیل جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی ظرفیت صندلی : 5 نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن فوم ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG22

14 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG22
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG22 صندلی فرودگاهی پانچ FG22 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکی جنس پایه صندلی : استیل جنس فوم صندلی : ... جنس روکش صندلی : ندارد - نشیمن و پشتی استیل ظرفیت صندلی : 4 نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن استیل ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG21

14 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG21
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG21 صندلی فرودگاهی پانچ FG21 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : زرد (برای سفارش بالا رنگ دلخواه) جنس پایه صندلی : استیل جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی ظرفیت صندلی : 3 نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG20

14 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG20
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG20 صندلی فرودگاهی پانچ FG20 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکی جنس پایه صندلی : استیل جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی ظرفیت صندلی : 1 نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: تک نفره ، دارای دسته های استیل، ساخته شده متناسب با فرم بدن کد FG20 [myshortcode]


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG19

14 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG19
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG19 صندلی فرودگاهی پانچ FG19 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکی جنس پایه صندلی : استیل جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی ظرفیت صندلی : 3 نفره گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح محصول: سه نفره، و بدون پشته برای تکیه کد FG19 [myshortcode]