صندلی فرودگاهی پانچ کد FG27

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG27
admin

صندلی فرودگاهی کد FG27 صندلی فرودگاهی کد FG27 جزو تولیدات صندلی گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : سفید نقره ایجنس پایه صندلی : استیلظرفیت صندلی : 3 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG27 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG26

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG26
admin

صندلی فرودگاهی کد FG26 صندلی فرودگاهی کد FG26 جزو تولیدات صندلی گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبیجنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 3 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG26 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG25

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG25
admin

صندلی فرودگاهی کد FG25 صندلی فرودگاهی کد FG25 جزو تولیدات صندلی گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبیجنس پایه صندلی : استیلظرفیت صندلی : 2 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG25 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG24

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG24
admin

صندلی فرودگاهی کد FG24 صندلی فرودگاهی کد FG24 جزو تولیدات صندلی فرودگاهی گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : نقره ایجنس پایه صندلی : استیلظرفیت صندلی : تک نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG24 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG15

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG15
admin

صندلی فرودگاهی کد FG15 صندلی فرودگاهی کد FG15 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکی ، نقره ایجنس پایه صندلی : استیلظرفیت صندلی : تک نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG15 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG23

22 مهر 1396

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG23
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG23 صندلی فرودگاهی پانچ FG23 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : زرشکی ، مشکی ، طوسیجنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 5 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن فوم ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG22

22 مهر 1396

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG22
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG22 صندلی فرودگاهی پانچ FG22 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : ...جنس روکش صندلی : ندارد - نشیمن و پشتی استیلظرفیت صندلی : 4 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن استیل ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG21

22 مهر 1396

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG21
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG21 صندلی فرودگاهی پانچ FG21 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : زرد (برای سفارش بالا رنگ دلخواه)جنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 3 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG20

22 مهر 1396

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG20
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG20 صندلی فرودگاهی پانچ FG20 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 1 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: تک نفره ، دارای دسته های استیل، ساخته شده متناسب با فرم بدن کد FG20 مبلمان اداری ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG19

22 مهر 1396

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG19
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG19 صندلی فرودگاهی پانچ FG19 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 3 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: سه نفره، و بدون پشته برای تکیه کد FG19 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ...