جستجــو

دسته بندی محصولات

آخرین اخبار و مقالات

صندلی آموزشی کد 485

30 آبان 1396

صندلی آموزشی کد ۴۸۵
admin

صندلی آموزشی کد 485 صندلی آموزشی کد 485 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح صندلی : 3 نفره به هم چسبیده دارای بازوی مجزا برای هر نفر کد 485 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از ...


صندلی آموزشی کد 484

29 آبان 1396

صندلی آموزشی کد ۴۸۴
admin

صندلی آموزشی کد 484 صندلی آموزشی کد 484 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح صندلی : 3 نفره به چسبیده دارای بازوی مجزا برای هر نفر کد 484 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت ...


صندلی آموزشی کد 483

29 آبان 1396

صندلی آموزشی کد ۴۸۳
admin

صندلی آموزشی کد 483 صندلی آموزشی کد 483 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 483 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری می ...


صندلی آموزشی کد 482

29 آبان 1396

صندلی آموزشی کد ۴۸۲
admin

صندلی آموزشی کد 482 صندلی آموزشی کد 482 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : دارچینیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : پارچه ایگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 482 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری می ...


صندلی آموزشی کد 481

29 آبان 1396

صندلی آموزشی کد ۴۸۱
admin

صندلی آموزشی کد 481 صندلی آموزشی کد 481 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : قهوه ایجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 481 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری می توانید با ما تماس بگیرید. شرکت گلسار تولید کننده محصولات مبلمان اداری می ...


صندلی آموزشی کد 480

29 آبان 1396

صندلی آموزشی کد ۴۸۰
admin

صندلی آموزشی کد 480 صندلی آموزشی کد 480 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : قهوه ایجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 480 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری ...


صندلی آموزشی کد 479

29 آبان 1396

صندلی آموزشی کد ۴۷۹
admin

صندلی آموزشی کد 479 صندلی آموزشی کد 479 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : قهوه ایجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 479 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری ...


صندلی آموزشی کد 478

29 آبان 1396

صندلی آموزشی کد ۴۷۸
admin

صندلی آموزشی کد 478 صندلی آموزشی کد 478 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : قرمزجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 478 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری می ...