صندلی آموزشی کد 485

21 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 485
admin

صندلی آموزشی کد 485صندلی آموزشی کد 485 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح صندلی : 3 نفره به هم چسبیده دارای بازوی مجزا برای هر نفرکد 485مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از ...


صندلی آموزشی کد 484

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 484
admin

صندلی آموزشی کد 484صندلی آموزشی کد 484 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشدمشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : آبیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح صندلی : 3 نفره به چسبیده دارای بازوی مجزا برای هر نفرکد 484مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از قیمت ...


صندلی آموزشی کد 483

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 483
admin

صندلی آموزشی کد 483صندلی آموزشی کد 483 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : آبیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.کد 483مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری می ...


صندلی آموزشی کد 482

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 482
admin

صندلی آموزشی کد 482صندلی آموزشی کد 482 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : دارچینیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : پارچه ایگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.کد 482مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری می ...


صندلی آموزشی کد 481

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 481
admin

صندلی آموزشی کد 481صندلی آموزشی کد 481 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشدمشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : قهوه ایجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.کد 481مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری می توانید با ما تماس بگیرید. شرکت گلسار تولید کننده محصولات مبلمان اداری می ...


صندلی آموزشی کد 480

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 480
admin

صندلی آموزشی کد 480صندلی آموزشی کد 480 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : قهوه ایجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.کد 480مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری ...


صندلی آموزشی کد 479

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 479
admin

صندلی آموزشی کد 479صندلی آموزشی کد 479 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : قهوه ایجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.کد 479مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری ...


صندلی آموزشی کد 478

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 478
admin

صندلی آموزشی کد 478صندلی آموزشی کد 478 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : قرمزجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید.کد 478مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از قیمت صندلی اداری , قیمت میز اداری و یا خرید صندلی اداری می ...