در حال مشاهده صندلی آموزشی

صندلی آموزشی کد 485

21 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 485
admin

صندلی آموزشی کد 485 صندلی آموزشی کد 485 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکی جنس پایه صندلی : آهن جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح صندلی : 3 نفره به هم چسبیده دارای بازوی مجزا برای هر نفر کد 485 [myshortcode]


صندلی آموزشی کد 484

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 484
admin

صندلی آموزشی کد 484 صندلی آموزشی کد 484 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبی جنس پایه صندلی : آهن جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. توضیح صندلی : 3 نفره به چسبیده دارای بازوی مجزا برای هر نفر کد 484 [myshortcode]


صندلی آموزشی کد 483

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 483
admin

صندلی آموزشی کد 483 صندلی آموزشی کد 483 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبی جنس پایه صندلی : آهن جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 483 [myshortcode]


صندلی آموزشی کد 482

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 482
admin

صندلی آموزشی کد 482 صندلی آموزشی کد 482 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : دارچینی جنس پایه صندلی : آهن جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : پارچه ای گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 482 [myshortcode]


صندلی آموزشی کد 481

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 481
admin

صندلی آموزشی کد 481 صندلی آموزشی کد 481 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : قهوه ای جنس پایه صندلی : آهن جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 481 [myshortcode]


صندلی آموزشی کد 480

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 480
admin

صندلی آموزشی کد 480 صندلی آموزشی کد 480 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : قهوه ای جنس پایه صندلی : آهن جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 480 [myshortcode]


صندلی آموزشی کد 479

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 479
admin

صندلی آموزشی کد 479 صندلی آموزشی کد 479 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : قهوه ای جنس پایه صندلی : آهن جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 479 [myshortcode]


صندلی آموزشی کد 478

20 نوامبر 2017

صندلی آموزشی کد 478
admin

صندلی آموزشی کد 478 صندلی آموزشی کد 478 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : قرمز جنس پایه صندلی : آهن جنس فوم صندلی : گرم جنس روکش صندلی : چرم مصنوعی گارانتی : دارد قیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی آموزشی با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 478 [myshortcode]