صندلی فرودگاهی پانچ کد FG27

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG27
admin

صندلی فرودگاهی کد FG27 صندلی فرودگاهی کد FG27 جزو تولیدات صندلی گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : سفید نقره ایجنس پایه صندلی : استیلظرفیت صندلی : 3 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG27 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG26

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG26
admin

صندلی فرودگاهی کد FG26 صندلی فرودگاهی کد FG26 جزو تولیدات صندلی گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبیجنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 3 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG26 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG25

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG25
admin

صندلی فرودگاهی کد FG25 صندلی فرودگاهی کد FG25 جزو تولیدات صندلی گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : آبیجنس پایه صندلی : استیلظرفیت صندلی : 2 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG25 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG24

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG24
admin

صندلی فرودگاهی کد FG24 صندلی فرودگاهی کد FG24 جزو تولیدات صندلی فرودگاهی گلسار با طراحی به روز می باشد مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : نقره ایجنس پایه صندلی : استیلظرفیت صندلی : تک نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG24 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG15

2 خرداد 1397

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG15
admin

صندلی فرودگاهی کد FG15 صندلی فرودگاهی کد FG15 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکی ، نقره ایجنس پایه صندلی : استیلظرفیت صندلی : تک نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده متناسب با فرم بدن ، پشتی و نشیمن کد FG15 مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار ) برای اطلاع از قیمت ...


صندلی کنفرانس کد 448

2 اسفند 1396

صندلی کنفرانس کد ۴۴۸

صندلی کنفرانسی کد 448 صندلی کنفرانسی کد 448 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی کنفرانس با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 448 ویژگی‌های صندلی کنفرانسی استاندارد صندلی انتخابی شما نباید خشک و سفت باشد، به طوری که افراد را خسته کند. چون امکان دارد که ...


صندلی کنفرانس کد 447

2 اسفند 1396

صندلی کنفرانس کد ۴۴۷

صندلی کنفرانس کد 447 صندلی کنفرانس کد 447 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی کنفرانس با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 447 ویژگی‌های صندلی کنفرانسی استاندارد صندلی انتخابی شما نباید خشک و سفت باشد، به طوری که افراد را خسته کند. چون امکان دارد که ...


صندلی کنفرانس کد 446

2 اسفند 1396

صندلی کنفرانس کد ۴۴۶

صندلی کنفرانس کد 446 صندلی کنفرانس کد 446 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی کنفرانس با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 446 ویژگی‌های صندلی کنفرانسی استاندارد صندلی انتخابی شما نباید خشک و سفت باشد، به طوری که افراد را خسته کند. چون امکان دارد که ...


صندلی کنفرانس کد 445

2 اسفند 1396

صندلی کنفرانس کد ۴۴۵

صندلی کنفرانس کد 445 صندلی کنفرانس کد 445 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی کنفرانس با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 445 ویژگی‌های صندلی کنفرانسی استاندارد صندلی انتخابی شما نباید خشک و سفت باشد، به طوری که افراد را خسته کند. چون امکان دارد که ...


صندلی کنفرانس کد 444

2 اسفند 1396

صندلی کنفرانس کد ۴۴۴

صندلی کنفرانس کد 444 صندلی کنفرانس کد 444 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد. مشخصات محصول: رنگ بندی صندلی : خردلیجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی کنفرانس با شماره های گلسار تماس بگیرید. کد 444 ویژگی‌های صندلی کنفرانسی استاندارد صندلی انتخابی شما نباید خشک و سفت باشد، به طوری که افراد را خسته کند. چون امکان دارد که ...