نمونه کارهای پارتیشن آلومینیومی دوجداره و تک جداره

برای مطالعه مشخصات فنی و نحوه اجرای پارتیشن گلسار کلیک کنید.