نمونه کار پارتیشن دوجداره با ورق ام دی اف 13 سانتی- اجرایی رشت

برای مطالعه مشخصات فنی و نحوه اجرای پارتیشن گلسار کلیک کنید.